ქართული ეკლესიის დამოუკიდებლობა


ანა ჭეიშვილის სიტყვა 1917 წელს ქართული ეკლესიის მიერ მოპოვებულ დამოუკიდებლობაზე. წმინდა ნინოს სახელობის ქართული ეკლესია, პარიზი, 2017

დამაარსებლები
spinner
შესაწირი